HR/Personal

Dette kursus er sat sammen for personer som skal have forbedret sine sprogkundskaber og have udvidet sit ordforråd indenfor personaleadministration. Der vil blive fokuseret på at forbedre de mundtlige samt skriftlige sprogfærdigheder på en lang række punkter.

Emnerne for kurset kunne være:

  • Afholdelse af interviews på fremmedsporg
  • Medarbejdersamtaler
  • Helse, miljø og sikkerhed
  • Lønforhandlinger
  • Arbejdskontrakter
  • Rekruttering
  • Motivering af personale
  • Oplæring og udvikling