Almen sprogkursus

Denne type sprogkurser er beregnet til at forbedre de basis sprogkundskaber. Det vil sige at undervisningen er opdelt mellem mundtlige og skriftlige vendinger som oftest bruges i den normale dagligdag.

Kurset lægger specielt vægt på at:
– udvide det generelle ordforråd
– øge sprogforståelsen
– opnå et bedre flow i sproget, både skriftligt og mundtligt
– forbedre grammatikfærdighederne
– forbedre udtalen