Legat

Hvordan søger du legater?

Her er vores tips og vejledning til, hvordan du kan skrive en god legatansøgning og hvilke ting man skal huske at vedlægge ansøgningen. Det er vigtigt at sende din ansøgning i god tid, da legatfondene ikke godtager ansøgningen efter ansøgningsdatoen er udløbet. Undersøg mulighederne for at få legater. Du kan købe Legathåndbogen (kan også lånes på biblioteket), hvori du finder forskellige legater og fonde. Du kan også søge efter forskellige fonde på Internettet.

Gode råd til din ansøgning:
Når du beslutter dig for at ansøge om et legat eller en fond, er det meget vigtigt, at du tager følgende forbehold i betragtning, før du skriver brevet. Vær opmærksom på, at din ansøgning ikke må fylde mere end 2 A4 sider.
Skriv hvem du er, din alder m.m.
Fortæl om din baggrund og kort om din familiesituation, så bestyrelsen der vurderer din ansøgning får et bedre billede af hvem du er
Hvorfor skal fonden netop støtte dig?
Hvad skal støtten bruges til?

a). Fortæl og beskriv specifik, hvilke kurser/fag du tager og hvad de indeholder.
b). Fortæl hvilken betydning disse fag vil have for din fremtidige uddannelses planer

Bilag (Følgende skal vedlægges i brevet)
Lav en indholdsfortegnelse med punkter over de ting, du fremsender til fonden
Vedlæg brevet
Vedlæg budget for hele opholdet. – Både indkomst og udgifter
Vedlæg dokumentation for optagelse på skole
Vedlæg anbefalinger fra tidligere jobs og skoler

Du kan få yderligere oplysning hos de enkelte legater og fonde om, hvilke krav der stilles.

Da det er en lang proces at søge legater og fonde anbefaler vi derfor, at du snart booker dit sprogskoleophold, så du har god tid til at søge legaterne.

Ansøgningen
Vedlagt på denne side finder du et godt eksempel på en legat ansøgning. I vores eksempel kan du se hvilke elementer som er gode at indbringe i din ansøgning, og som er relavante for fonden. Det kan anbefales at man færdiggør sin legatansøgning på personlig vis.

Budget
Vedlagt på denne side finder du også et eksempel på et budgetoplæg som skal vedlægges din ansøgning. Oplægget giver fonden et indblik i din økonomi og et grundlag for beløbet som du ønsker at modtage som legat.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du skulle have nogle spørgsmål.

Vi ønsker dig held og lykke med din ansøgningsproces!