Skolesystemet i USA


Skolesystemet i USA er baseret på stor valgfrihed. Som udvekslingsstudent er engelsk og amerikansk historie de eneste obligatoriske fag. Derudover er det op til dig at prøve de nye spændende fagområder, som for eksempel Speach, Science og Arts and Crafts eller måske Drama. Du vælger forskellige fag for et semester ad gangen. Det vil sige, at du afslutter en del fag før jul og tager fat på nogle nye fag efter jul. Din timeplan vil normalt være den samme hver dag i løbet af et semester.

De forskellige klassetrin er delt ind i fire; Freshman (9. klasse), Sophomore (10. klasse), Junior (11. klasse) og Senior (12. klasse). For at blive Senior på din værtsskole bør du rejse efter 1.G eller 2.G, men det er stadig skolen i USA, som afgør på hvilket klassetrin, du begynder. Karakterskalaen er delt ind i fem (A, B, C, D og F), hvor F svarer til dumpekarakter. Det forventes, at du får mindst C, som svarer til et dansk 4-tal i alle fag.

Udover de obligatoriske fag, dvs. engelsk og amerikansk historie, kan du vælge imellem mange forskellige fag, du ikke vil finde i Danmark. Du kan vælge dem, som du interesserer dig for, og alle disse kurser er dine valgfrie fag. Udvalget vil variere fra stat til stat og skole til skole, men i de fleste tilfælde har du mellem fem og syv kurser hvert semester.