Tilskud fra SIU

page-price-pocket-money

Med finanslovsaftalen for 2014 er det desværre besluttet at afskaffe det eksisterende tilskud på kr.10.000,- til unge under 18 år, der tager på udvekslingsophold i udlandet af ét års varighed.

I alle år tilskudsordningen har eksisteret, har vi været indstillet samt godkendt til ordningen, og vi synes, at afgørelsen er beklagelig, da vi år efter år erfarer, hvor stor en ballast et High School ophold giver de unge personligt, fagligt og kulturelt. Vi håber, en lignende ordning vil se dagens lys indenfor en overskuelig fremtid.