Metode

Vores partnerskoler har 35 års erfaring og vi vælger omhyggeligt lærerne, ikke bare ud fra deres faglige kvalifikationer, men også efter deres evner til kommunikere og til at etablere en tæt kontakt til de studerende spiller ind. Lærerne bliver evalueret kontinuerligt og kan via vores pædagogiske udviklingsteam drage nytte af erfaringer, som de øvrige sproglærere har gjort sig gennem mange års sprogundervisning over hele verden.

Et Speak-kursus følger en nøje og velprøvet undervisningsmetode og fagplan. Vores lærere benytter det beste af traditionelle og moderne undervisningsmetoder i et godt planlagt og stukturert undervisningsoplæg som hjælper den enkelte i at mestre nøgleelementene i sproget.

Omhyggeligt udvalgte lærere
Lærerne på vores skoler ansættes ikke bare på grundlag af kvalifikationer og erhvervserfaring, men også udfra evnen til at etablere et nært forhold til kursusdeltagerne. Vores lærere får også opfølgning og støtte til enhver tid. Kombineret med det nyeste inden for læringsteknologi og veludstyrede undervisningslokaler gør det muligt for lærerne hele tiden at kunne byde eleverne en effektiv og interessant undervisning.

Kontinuerlig evaluering garanterer fremgang
Vi følger din udvikling fra dag til dag. Gennem regelmæssige møder med din lærer får du at vide, hvilke dele af sproget du må arbejde mere med, og hvilke områder du har god fremgang i. De fleste af vores sprogskoler tillbyder også en afgangsprøve efter afsluttet kursus, sådan at du kan se din egen fremgang.