Sproglig udvikling

Sprogindlæring er meget individuel og varierer selvfølgelig med antallet af undervisningstimer per uge. Gennem regelmæssige opfølgningsmøder med din lærer i løbet af kurset får du kendskab til, hvilke dele af sproget du skal arbejde mere med og på hvilke områder du har fremgang.

Selvom sprogindlæringen er meget individuel kan vi alligevel give dig en indikation på, at du mest sandsynligt vil have behov for to ugers sprogundervisning for at forbedre dig to hele niveauer. Dette er selvfølgelig individuel. De fleste af vores skoler tilbyder dig også en afgangsprøve efter afsluttet kursus, sådan at du kan se din fremgang.

Når du ankommer til skolen mandag morgen får du en placeringstest, der indeholder en både mundtlig og skriftlig del. På baggrund af denne test vil du blive placeret sammen med andre internationale studerende med tilsvarende forkundskab og sprogniveau.

Vi deler sprogkvalifikationerne op i disse niveauer: